Vadå salig?!

Salig i ordbok

Jag har alltså valt att plocka upp ett ganska gammalmodigt ord – salig – i mitt företagsnamn. Låt mig ge en kort förklaring till detta. Många i den yngre generationen kanske inte har ens hört talas om ordet, men jag tycker att det gärna kan få en renässans i det svenska språket.

Salig beskrivs på detta sätt i min ordbok (bilden ovan): ”mycket lycklig och upprymd” eller ”som tillhör och leder till gudsriket”. Någon kan kanske påstå, kanske med all rätt, att det är stora ord att använda i ett firmanamn, men jag tar ändå risken att göra det. Att känna sig salig är mer än att känna lycka för stunden, det är något som går djupare och som också bär dig genom svårigheter.

Glädje och lycka, tror jag, är att få använda de gåvor och talanger som man är utrustad med – och göra det för ett gott ändamål. Att kunna göra något unikt och vackert som också glädjer någon annan – det är glädje och tillfredsställelse. Jag tror att vi alla har fått möjligheten till känna oss saliga – i stort och i smått! Låt inte bekymmer eller mindervärde ta ifrån dig möjligheten att känna salighet.

Tanken med ordet salig i namnet – förutom att det är kort och lätt att komma ihåg – är att få dig som läser och hör det att för ett ögonblick stanna upp och tänka till… Finns något mer än bara glädje och tillfredsställelse för stunden, som går djupare och grundar sig i annat än att det för tillfället är medvind? Jag tror att svaret är ja.