Education is life

Education is life är en insamlingsstiftelse som verkar för att ge barn i Kongo-Kinshasa möjlighet till skolgång. De gör verkligen ett fantastiskt arbete! Tack vare de insamlade medlen i Sverige får många barn i Kongo-Kinshasa möjliheten att skapa sig en ny framtid tack vare utbildning.

Jag har hjälpt stiftelsen med utformande av logotype och framtagning av trycksaker. Med de livfulla formerna och färgerna lyfter designen på ett positivt sätt fram hur utbildning skapar möjlighet och gör skillnad för dessa barn.